Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

φέρνοντας τους σε επαφή με τον “πολιτισμό”

Αυτή η Συνθήκη του 1814 επέφερε μια νέα και σημαντική αλλαγή. Παραχώρησε την κυριότητα εδαφών σε μεμονωμένους Ινδιάνους, καταλύοντας την έννοια της κοινοκτημοσύνης των ινδιάνικων εδαφών. Αυτή η μέθοδος μύησε τους Ινδιάνους στον ανταγωνισμό και στη δολοπλοκία, που ήταν χαρακτηριστικά του πνεύματος του δυτικού καπιταλισμού και ταίριαζαν στην παλιά αντίληψη του Τζέφερσον περί αντιμετώπισης των Ινδιάνων, φέρνοντας τους σε επαφή με τον “πολιτισμό”.

Howard Zinn, "Ιστορία του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών", Αιώρα 2008 (μετάφραση Θεόδωρος Καλύβας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου