Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

πού του νοός ο μαζωμός;

Κανόνας πού; Μετάνοιες πού; Πού πλέον κομποσχοίνι;
Πού στεναγμοί και δάκρυα και καρδιακή οδύνη;
Πού αρετή; Πού η χρυσή εκείνη ησυχία;
Πού έρημος και μοναξιά; Όλα τα εναντία.
Πού η σαράντα ημερών Αγία Κοινωνία;
Πού η συχνή ξαγόρευσις; Όλα τα εναντία.
Πού η μελέτη των Γραφών, ανάγνωσις η θεία;
Πού Θηκαράς ψυχωφελής; Όλα τα εναντία.
Πού του νοός ο μαζωμός και προσοχή βαθεία;
Πού ο της γλώσσης χαλινός; Όλα τα εναντία.
Πού η νηστεία η καλή, παθών η θεραπεία;
Πού των ματιών η συστολή; Όλα τα εναντία.
Πού καθαρότης της ψυχής, και η αμεριμνησία;
Πού της καρδίας συντριβή; Όλα τα εναντία.
Πού η ακτημοσύνη τε και η χαμαικοιτία;
Πού προσευχή η νοερά; Όλα τα εναντία.
Πού σιωπή η θαυμαστή; Πού η συνομιλία;
Πνευματικών και Ασκητών; Όλα τα εναντία.
Πού η αγάπη του Θεού; Πού θεία θεωρία;
Πού άσκησις; Πού προκοπή; Όλα τα εναντία.
Πού του θανάτου θύμησις, η της ζωής αιτία;
Πού μνήμη της Κολάσεως; Όλα τα εναντία.
Πού κρίσης, ανταπόδοσις η φοβερά και θεία;
Πού των καλών ο στοχασμός; Όλα τα εναντία.
Πού Άγιοι; Πού Άγγελοι; Πού η Αθανασία;
Πού Βασιλεία Ουρανών; Όλα τα εναντία.

Καισάριος Δαπόντες, "Κήπος Χαρίτων", Ερμής 1995

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου